Copyright 2020 - Custom text here


 

 

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

 

 

 

 

Учебно-възпитателният процес в ОУ,,Христо Ботев“ с. Мокрен се организира и провежда в уютни и обзаведени кабинети и класни стаи.

 

Училищната сграда е на два етажа, слънчевите и приветливи класни стаи на малките ученици от началния етап и кабинетът по природни науки са разположени на първия етаж.

 

На втория етаж са разположени специализирани кабинети по български език,  математика,  руски език, история, география и компютърен кабинет с девет работни места за учениците от прогимназиалния етап.

 

За спортните занимания на децата разполагаме с две спортни площадки и физкултурен салон (пригодена учебна стая).

 

Обучението е обезпечено  със съвременни технически средства – мултимедиен проектор, мобилна интерактивна дъска, интернет.

 

В помощ на ученици и родители са медиатор и ,,Стая на добрите взаимоотношения”.

 

Училището разполага също със стая за хранене на учениците от целодневно обучение.

 

Стремежът ни е всички да се чувстваме уютно и да учим и работим с желание и ентусиазъм.

 

 

 

 

 Контакти: 


 Директор:

Ивана Игнатова

 e-mail: ou_mokren@abv.bg

 www. ou-mokren.eu

 тел: 045 15 23 61


 

Последвайте ни :


 

 

           

     

Карта:


с. Мокрен, 8994, общ. Котел, обл. Сливен,

ул. "Петър Николов" 2