Copyright 2020 - Custom text here


 

 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ

 

Първи клас

През учебната 2018/2019 година в ОУ „Христо Ботев“ ще се приеме 1 паралелка І-ви клас с избираеми учебни часове по български език и литература и математика.

1. Срок за подаване на заявленията за записване на учениците в І-ви клас до 31 май 2018 г.

2. Срок за записване на учениците в І-ви клас от 31 май до 15 юни 2018 г.

3. Необходими документи представяни при записването:

·         Удостоверение за училищна готовност - завършили подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училища /оригинал/.

·         Представяне акта за раждане на детето при записването в училище и копие.

·         В случай че детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите трябва да декларират това обстоятелство.

4. Критерии за приема на учениците в І-ви клас:

·         В І-ви клас се записват деца на 7 години завършили подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училища.

·         Деца на 7 години, които не са посещавали подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училища, по семейни, здравословни причини или пребивавали в чужбина с родителите си, могат да се запишат като родителите им декларират това обстоятелство.

 

Пети клас

През учебната 2018/2019 година в ОУ „Христо Ботев“ ще се приеме 1 паралелка V-ти клас с избираеми учебни часове по български език и литература и математика.

Необходими документи за записване за новопостъпващи ученици:

1. Заявление по образец.
2. Удостоверение за раждане (копие).
3. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (оригинал).
4. Удостоверение за преместване от предишното учебно заведение (оригинал).

 

 Контакти: 


 Директор:

Ивана Игнатова

 e-mail: ou_mokren@abv.bg

 www. ou-mokren.eu

 тел: 045 15 23 61


 

Последвайте ни :


 

 

           

     

Карта:


с. Мокрен, 8994, общ. Котел, обл. Сливен,

ул. "Петър Николов" 2