Copyright 2020 - Custom text here


 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА

 

1. Начало на учебната година:

16.09.2019 г.

 

2. Първи учебен срок:

 

16.09.2019 г. 05.02.2020 г. за І – VІІ клас /18 учебни седмици/

 

 

3. Втори учебен срок:

0
6.02.2020 г. - 29.05.2020 г. – за I – IІІ клас /14 учебни седмици/

06.02.2020 г. - 16.06.2020 г. – за ІV - VI клас /16 учебни седмици/

06.02.2020 г. - 30.06.2020 г. – за VII клас /18 учебни седмици/

 

 

4. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

Есенна ваканция

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.

Коледна ваканция

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.

Междусрочна ваканция

05.02.2020 г.

Пролетна ваканция

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.

 

5. Неучебни дни:

 

20.05.2020 г. – ДЗИ по български език и литература
22.05.2020 г. – Втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по български език и литература в края на VІІ клас

11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VІІ клас

 

 

 

Ивана Игнатова

 

Директор

 

 Контакти: 


 Директор:

Ивана Игнатова

 e-mail: ou_mokren@abv.bg

 www. ou-mokren.eu

 тел: 045 15 23 61


 

Последвайте ни :


 

 

           

     

Карта:


с. Мокрен, 8994, общ. Котел, обл. Сливен,

ул. "Петър Николов" 2