Copyright 2019 - Custom text here


 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

 

1.Начало на учебната година:

17.09.2018 г.

 

2. Първи учебен срок:

 

17.09.2018 г. 05.02.2019 г. за І – VІІ клас /18 учебни седмици/

 

3. Втори учебен срок:

0
6.02.2019 г. - 31.05.2019 г. – за I - IV клас /14 учебни седмици/


0
6.02.2019 г. - 14.06.2019 г. – за V - VI клас /16 учебни седмици/

 

06.02.2019 г. - 28.06.2019 г. – за VII клас /18 учебни седмици/

 

4. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

Есенна ваканция

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.

Коледна ваканция

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.

Междусрочна ваканция

05.02.2019 г.

Пролетна ваканция

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.

 

5. Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по български език и литература

23.05.2019 г. – Втори ДЗИ

 

 

Ивана Игнатова

 

Директор

 

 Контакти: 


 Директор:

Ивана Игнатова

 e-mail: ou_mokren@abv.bg

 www. ou-mokren.eu

 тел: 045 15 23 61


 

Последвайте ни :


 

 

           

     

Карта:


с. Мокрен, 8994, общ. Котел, обл. Сливен,

ул. "Петър Николов" 2