Copyright 2020 - Custom text here


 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година

 

I – IІ клас

1- ви час

8.00

8.35

2- ри час

8.50

9.25

3- ти час

9.50

10.25

4- ти час

   10.40

     11.15

5- ти час

   11.30

     12.05

 

IIІ – IV клас

1- ви час

8.00

8.40

2- ри час

8.50

9.30

3- ти час

9.50

    10.30

4- ти час

   10.40

    11.20

5- ти час

   11.30

    12.10

6- ти час

   12.20

    13.00

 

V – VII клас

1- ви час

8.00

8.40

2- ри час

8.50

9.30

3- ти час

9.50

    10.30

4- ти час

   10.40

    11.20

5- ти час

   11.30

    12.10

6- ти час

   12.20

    13.00

7- ми час

   13.10

    13.50

 

 

Ивана Игнатова

 

Директор


 

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

за учебната 2019 / 2020 година в начален етап  l – lV клас

 

ден

час

от

до

Първи клас

от

до

Втори клас

от

до

Трети клас

от

до

Четвърти клас

Понеделник

1

13.00-13.30

Обяд и орг. отдих

13.00-13.30

 Обяд и орг.отдих

13.00-13.30

Обяд и орг.отдих

13.00-13.30

 Обяд и орг.отдих

2

13.30-14.00

Орг. отд. и физ.акт.

13.30-14.00

 Орг. отд. и физ.акт.

13.30-14.00

 Орг. отд. и физ.акт.

13.30-14.00

 Орг. отд. и физ.акт.

3

14.00-14.35

Самоподготовка

14.00-14.35

Самоподготовка

14.00-14.40

Самоподготовка

14.00-14.40

Самоподготовка

4

14.50-15.25

Самоподготовка

14.50-15.25

Самоподготовка

14.50-15.30

Самоподготовка

14.50-15.30

Самоподготовка

5

15.30-16.05

Зан. по интереси

15.30-16.05

Зан. по интереси

15.30-16.10

Зан. по интереси

15.30-16.10

Зан. по интереси

6

16.10-16.45

Зан. по интереси

16.10-16.45

Зан. по интереси

16.10-16.50

Зан. по интереси

16.10-16.50

Зан. по интереси

Вторник

1

13.00-13.30

Обяд и орг. отдих

13.00-13.30

 Обяд и орг.отдих

13.00-13.30

Обяд и орг.отдих

13.00-13.30

 Обяд и орг.отдих

2

13.30-14.00

Орг. отд. и физ.акт.

13.30-14.00

Орг. отд. и физ.акт.

13.30-14.00

 Орг. отд. и физ.акт.

13.30-14.00

Орг. отд. и физ.акт.

3

14.00-14.35

Самоподготовка

14.00-14.35

Самоподготовка

14.00-14.40

Самоподготовка

14.00-14.40

Самоподготовка

4

14.50-15.25

Самоподготовка

14.50-15.25

Самоподготовка

14.50-15.30

Самоподготовка

14.50-15.30

Самоподготовка

5

15.30-16.05

Зан. по интереси

15.30-16.05

Зан. по интереси

15.30-16.10

Зан. по интереси

15.30-16.10

Зан. по интереси

6

16.10-16.45

Зан. по интереси

16.10-16.45

Зан. по интереси

16.10-16.50

Зан. по интереси

16.10-16.50

Зан. по интереси

Сряда

1

13.00-13.30

Обяд и орг. отдих

13.00-13.30

 Обяд и орг.отдих

13.00-13.30

 Обяд и орг.отдих

13.00-13.30

 Обяд и орг.отдих

2

13.30-14.00

Орг. отд. и физ.акт.

13.30-14.00

Орг. отд. и физ.акт.

13.30-14.00

Орг. отд. и физ. акт.

13.30-14.00

Орг. отд. и физ.акт.

3

14.00-14.35

Самоподготовка

14.00-14.35

Самоподготовка

14.00-14.40

Самоподготовка

14.00-14.40

Самоподготовка

4

14.50-15.25

Самоподготовка

14.50-15.25

Самоподготовка

14.50-15.30

Самоподготовка

14.50-15.30

Самоподготовка

5

15.30-16.05

Зан. по интереси

15.30-16.05

Зан. по интереси

15.30-16.10

Зан. по интереси

15.30-16.10

Зан. по интереси

6

16.10-16.45

Зан. по интереси

16.10-16.45

Зан. по интереси

16.10-16.50

Зан. по интереси

16.10-16.50

Зан. по интереси

Четвъртък

1

13.00-13.30

Обяд и орг. отдих

13.00-13.30

 Обяд и орг.отдих

13.00-13.30

Обяд и орг. отдих

13.00-13.30

 Обяд и орг.отдих

2

13.30-14.00

Орг. отд. и физ.акт.

13.30-14.00

Орг. отд. и физ.акт.

13.30-14.00

Орг. отд. и физ. акт.

13.30-14.00

Орг. отд. и физ.акт.

3

14.00-14.35

Самоподготовка

14.00-14.35

Самоподготовка

14.00-14.40

Самоподготовка

14.00-14.40

Самоподготовка

4

14.50-15.25

Самоподготовка

14.50-15.25

Самоподготовка

14.50-15.30

Самоподготовка

14.50-15.30

Самоподготовка

5

15.30-16.05

Зан. по интереси

15.30-16.05

Зан. по интереси

15.30-16.10

Зан. по интереси

15.30-16.10

Зан. по интереси

6

16.10-16.45

Зан. по интереси

16.10-16.45

Зан. по интереси

16.10-16.50

Зан. по интереси

16.10-16.50

Зан. по интереси

Петък

1

12.10-13.00

Обяд и орг. отдих

12.10-13.00

Обяд и орг.отдих

12.10-13.00

Обяд и орг.отдих

12.10-13.00

Обяд и орг. отдих

2

13.00-14.00

Орг. отд. и физ.акт.

13.00-14.00

Орг. отд. и физ.акт.

13.00-14.00

Орг. отд. и физ. акт.

13.00-14.00

Орг. отд. и физ. акт.

3

14.00-14.35

Самоподготовка

14.00-14.35

Самоподготовка

14.00-14.40

Самоподготовка

14.00-14.40

Самоподготовка

4

14.50-15.25

Самоподготовка

14.50-15.25

Самоподготовка

14.50-15.30

Самоподготовка

14.50-15.30

Самоподготовка

5

15.30-16.05

Зан.  по интереси

15.30-16.05

Зан.  по интереси

15.30-16.10

Зан.  по интереси

15.30-16.10

Зан. по интереси

6

16.10-16.45

Зан.  по интереси

16.10-16.45

Зан.  по интереси

16.10-16.50

Зан.  по интереси

16.10-16.50

Зан. по интереси

 

 

Ивана Игнатова

Директор

  

 

 

 

 Контакти: 


 Директор:

Ивана Игнатова

 e-mail: ou_mokren@abv.bg

 www. ou-mokren.eu

 тел: 045 15 23 61


 

Последвайте ни :


 

 

           

     

Карта:


с. Мокрен, 8994, общ. Котел, обл. Сливен,

ул. "Петър Николов" 2