Copyright 2020 - Custom text here


 

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 

 

 

Мокренско училищно настоятелство е вписано в регистъра на сдруженията с идеална цел на Сливенския окръжен съд с № 38 / 09.09.1996 година.

 

Целите на настоятелството са :

 

1. Да обсъжда и прави предложения пред съответните органи  за переспективно развитие на училището.

 

2. Да съдейства  за ефикасно стопанисване и целесъобразно използване на училищните имоти.

 

3. Да се грижи за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за нуждите на училището.

 

4. Да стопанисва възстановените по ЗСПЗЗ  земеделски земи  и се грижи за целесъобразното насочване на придобитите от това стопанисване материални средства  за нуждите на училището

 

Органи за управление на настоятелството са: Общо събрание и Управителен съвет.

 

Настоящият УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ е в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Христо Асенов Христов

 

КАСИЕР – Станка Цонева Георгиева

 

ЧЛЕНОВЕ: Асен Вълчев Чернаев

 

      Ирина Стоянова Узунова

 

      Ангел Сашев Василев

 

 

 

РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ: 1. Господинка Георгиева Георгиева

 

                 2. Кунка Петрова Русева

 

                 3. Крум Илиев Бакърджиев

 

 Контакти: 


 Директор:

Ивана Игнатова

 e-mail: ou_mokren@abv.bg

 www. ou-mokren.eu

 тел: 045 15 23 61


 

Последвайте ни :


 

 

           

     

Карта:


с. Мокрен, 8994, общ. Котел, обл. Сливен,

ул. "Петър Николов" 2