Copyright 2020 - Custom text here


 

 

 

От 2017 година екипът и учениците на ОУ „Христо Ботев“ започнаха работа по проект по програма „Еразъм +” 2017-1-PL01-KA219-038347_2 на тема „Clean Water Sources for the Future of Europe” – „Чисти източници на вода за бъдещето на Европа”.

 Проектът е за междуучилищни партньорства с 4 държави: Полша, България, Италия, и Турция. Продължителността на проекта е 2 години до 2019 година. Целта на проекта е  насочена към екологичното образование – образование, което е насочено към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение у учениците. 

Проектът приключи през 2019 година като участниците в него се разделиха като добри партньори и приятели. Създадени бяха трайни връзки между всички страни работили по проекта. 

 

http://cleanwaterproject.eu/

 

 Контакти: 


 Директор:

Ивана Игнатова

 e-mail: ou_mokren@abv.bg

 www. ou-mokren.eu

 тел: 045 15 23 61


 

Последвайте ни :


 

 

           

     

Карта:


с. Мокрен, 8994, общ. Котел, обл. Сливен,

ул. "Петър Николов" 2