Copyright 2021 - Joomla 3.4 Design - Custom text here
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

 


Добре дошли в официалния сайт на ОУ "Христо Ботев"!


 

ЗА НАС

 

 

 

Село Мокрен е живописно, разположено между разклоненията на Чатал Балкан, Гребенец и Стидовските височини. Названието на селото идва от намиращата се от южната му страна мочурлива местност , която днес е превърната в ливади.

 

За първи път в селото е отворено училище през 1879 година. Първи учител е бил Сава Жеков Караганчев от село Жеравна, с първоначално образование.

 

Прогимназията е открита през учебната 1921-1922 година – в дома на Риго Костов.

 

През 1926 година е построено началното училище ,,Доктор Петър Берон“. Учебните занятия в него започват през 1927 година.

 

През 1956 година началното училище и прогимназията се сливат в основно училище ,,Христо Ботев‘‘.

 

През 1965 година е  построена новата масивна сграда на училището, а старата е приспособена като интернат за деца в неравностойно социално положение, която функционира до 1994 година .

 

Училището е награждавано многократно. Отличено е с орден „Кирил  и Методий”.

 

Сградата на училището е двуетажна. На първия етаж учат децата от начален етап. Обучението им е целодневно. За тази цел има създадена стая за хранене на обяд. В дъното на коридора има пригодена стая за физкултурен салон, а до нея се намира кабинет по природни науки.

 

На втория етаж са разположени  четири кабинета по основните дисциплини на прогимназиалния етап – по български език и литература , история и цивилизация , математика и география. Компютърният кабинет функционира от 2005 година с осем компютъра за учениците и един за учителя. До него са разположени стаите на касиер-домакина , директора  и учителската стая.

 

Училищното настоятелство е възстановено и регистрирано през 1994 година. Разполага със собствена земя, която е дадена за обработване на ПК „Земеделец” и частни лица . Всяка година със средства от настоятелството се правят  частични ремонти на материално-техническата база в училище. Закупена е охранителна система с постоянно вътрешно и външно видеонаблюдение. За активните участници в организираните празници и спортни състезания се дават на децата поощрителни награди.

 

В момента в училището се обучават 88 ученици от първи до осми клас. Педагогическият персонал се състои от десет учители, а непедагогическият – от касиер-домакин и двама хигиенисти.

 

Мисията на ОУ „Христо Ботев“ е да вдъхновява и мотивира учениците за учебна дейност и личностно развитие; да осигурява качествено и модерно образование, което успешно съчетава националните традиции с европейското измерение, насочено към развитие на индивидуалните способности на всяко дете.

 

Знамето на училището е зелено на цвят, копринено. Върху него е извезан ликът на Ботев. То е част от всички официални празници в училище.

 

 

 Контакти: 


 Директор:

Ивана Игнатова

 e-mail: ou_mokren@abv.bg

 www. ou-mokren.eu

 тел: 045 15 23 61


 

Последвайте ни :


 

 

           

     

Карта:


с. Мокрен, 8994, общ. Котел, обл. Сливен,

ул. "Петър Николов" 2